Carrier Billing na potrzeby Twoich rozliczeń transportowych| TICONTRACT
PL Logowanie dla załadowców Formularz demo

Carrier Billing: wygodne zatwierdzanie faktur za usługi transportowe

TICONTRACT Carrier Billing to najszybszy sposób na wyjaśnianie rachunków transportowych z załadowcą.

Carrier Billing przyspiesza kontrolę i zatwierdzenie rachunków przez załadowcę. Oznacza to przyspieszenie wydania polecenia zapłaty i znacznie mniejszy wysiłek związany z wyjaśnieniami.

Korzystanie z Carrier Billing jest dla usługodawców bezpłatne. Konieczna jest jedynie rejestracja na platformie TICONTRACT. Carrier Billing ma zastosowanie w przetwarzaniu rachunków transportowych dla wszystkich załadowców, którzy również korzystają z TICONTRACT.

Bezpłatna rejestracja

Produktübersicht

Carrier Billing – szczegółowe informacje

  • Import struktury przesyłek za dany przedział czasowy

  • Informacje zwrotne od załadowcy na poziomie przesyłki, jeśli zaistnieje potrzeba wyjaśnień

  • Ukierunkowana komunikacja i szybkie procedury wyjaśniania

  • Zatwierdzanie zestawień przesyłek przez załadowcę

Name

Przyspieszony proces rozliczania

"Z Klientami, którzy używają platformy TICONTRACT, mamy teraz znacznie lepsze relacje. Nie ma już dyskusji na temat niezgodnych danych na fakturze, a proces księgowania przebiega po obu stronach dużo szybciej."

Billing sprawdza automatycznie zestawienia przesyłek i stawek frachtowych, zanim rachunek zostanie wygenerowany. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko błędów w fakturowaniu. Cały proces fakturowania staje się szybszy.

Bezpłatna rejestracja

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA MODUŁU CARRIER BILLING

  • Łatwe przekazywanie zestawień przesyłek załadowcy

  • Szybkie i precyzyjne informacje zwrotne

  • Łatwa komunikacja i szybka realizacja: przyspieszone zatwierdzanie rachunków i szybsza realizacja płatności

  • Bezpłatny dostęp dla dostawców usług logistycznych

Please choose your language

close